พีพี เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์

09-1782-3195, 0-2192-8605, 0-2192-8606
appleimba8@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจ

แนะนำบริษัทเอาท์ซอร์ส รับทำบัญชีและวางแผนทางการเงิน บริษัท พีพีเมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการบัญชีและรับวางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร แบบมืออาชีพ (Outsource Finance and Accounting Services) ตั้งแต่ให้คำปรึกษาวางระบบบัญชี วางแผนภาษี รับทำบัญชี วางระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบกับประสิทธิภาพด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จาก BIG FOUR ให้บริการกับบริษัท ไทยและต่างชาติ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้บริการทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เอสเอ็มอี SMEs

ช่วยคุณลูกค้าลดความกังวลและใช้เวลาในการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร ลดภาระยุ่งยากและลดความเสี่ยงด้านข้อกฎหมายโดยมีระบบการรักษาข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล

 

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินวันนี้.jpg   รับทำเอกสารบัญชีบริษัท นนทบุรี.jpg

สินค้าและบริการ

บริษัท พีพีเมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด บริการให้คำปรึกษาทั้งธุรกิจชาวไทยและธุรกิจชาวต่างชาติด้านการวางแผนระบบบัญชีและการเงิน (Financial & Accounting Consultant) ด้านการควบคุมภายในและจัดทำงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) รวมถึงแผนธุรกิจ เพื่อขยายธุรกิจและแผนเงินกู้ธนาคารโดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จากบริษัทชั้นนำต่างชาติ

มีทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีประสบการณ์และผ่านการอบรมหลักสูตรด้านบัญชีและภาษีโดยตรงอย่างต่อเนื่อง การบริการถูกต้องและรวดเร็ว สะดวก และช่วยบริษัทประหยัดงบด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 • บริการรับวางระบบบัญชีให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
 • รับทำเงินเดือนทั้งพนักงานคนไทยและพนักงานต่างชาติ
 • บริการรับทำบัญชี ปิดงบการเงินรายเดือน โดยนักบัญชีมืออาชีพ
 • ปิดงบประจำปี ตรวจสอบบัญชี ภาษี
 • บริการจัดทำรายงานภาษี ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำรายงานภาษีครึ่งปีและประจาปี ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51
 • ต่อใบอนุญาตรวมถึงจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล ปิดงบการเงิน ชำระบัญชี
 • บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน 
 • ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนทางธุรกิจหรือโครงการ (Project Feasibility Study) เพื่อขยายธุรกิจหรือการลงทุนเพิ่ม
 • บริการรับจัดทำเงินเดือนสำหรับพนักงานคนไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • ให้บริการเป็นผู้ปรึกษาธุรกิจด้านการเงินและการดำเนินกิจการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน ประหยัดภาษี
 • บริการเขียนSOP (Standard Operating Procedure) ให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของกิจการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดขั้นตอนงานที่ซ้ำซ้อน
 • บริการรับปรึกษาการซื้อ การขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก (Certified international property specialist) สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ และนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติ   
 • บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ PBC (Professional Business Consultant)
 • บริการรับเป็นที่ปรึกษา ERP (Enterprise Resources Planning)
 • ให้คำแนะนำด้าน BOI

 

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ด้านภาษี ระบบการควบคุมการเงินภายในบริษัท หรือผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นเปิดบริษัท คลิก!!

ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี และระยอง

เบอร์โทรติดต่อ : 091-782-3195, 02-192-8605, 02-192-8606 

facebook

ติดต่อบริษัทที่ปรึกษาบัญชี.jpg

สนใจงานบัญชีกรุงเทพ.jpg

ข่าวสารน่ารู้

บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (1).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (2).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (4).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (5).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (3).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (6).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (7).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (8).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (9).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (10).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (11).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (12).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (13).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (14).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (15).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (16).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (17).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (18).jpg
บริษัทจำระบบการบัญชีบริษัท (19).jpg

พีดีจีประเทศกำลังพัฒนา.jpg

 

วิธีสำเร็จในหน้าที่การงาน.jpg


 

จัดอันดับประเทศไทย.jpg

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ EEC.jpg

 

รับทำงานบัญชีบริษัท.jpg


กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 306) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการลดอัตราภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้รับตามสัญญาจ้างแรงงานของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัย จากการเป็นลูกจ้างในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg306.pdf ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร 

 

วันนี้มีความรู้จากกรมสรรพากร มาฝาก 
"คู่มือภาษี สำหรับ Start-Up" จัดทำขึ้นสำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs ใช้เป็นคู่มือความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางในการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง
Cr.กรมสรรพากร

 

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ข่าวแถลงกรมสรรพากรที่ ปชส.30/2560 เรื่อง กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ข่าวแถลงกรมสรรพากรที่ ปชส.29/2560 เรื่อง ผู้ประกอบการจ้างผู้สูงวัยทำงาน รีบแจ้งข้อมูลกับกรมสรรพากรขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า ภายใน 31 สิงหาคม 2560

สิทธิลดหย่อนภาษี.jpg

แคตตาล็อกออนไลน์

ที่อยู่

พีพี เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์

ที่อยู่:

35/59 หมู่บ้านบุราสิริ ถนนงามวงศ์วาน-ประชาชื่น ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์:

แฟกซ์:

อีเมล:

เว็บไซต์:

พิกัด:

13.875825,100.537574